Tạo hiệu ứng cảnh đêm với photoshop – Phần 2

Người thực hiện: TÚ ANH.

Tiếp theo bài trước: Tạo hiệu ứng cảnh đêm bằng photoshop, các bạn xem tiếp phần 2 nhé!

Bước 12: Rectangular Marquee Tool (M) để chọn vùng, như hình:

tao-hieu-ung-canh-dem-bang-photoshop-hinh21

–         Sau đó, copy paste vùng chọn ra đó ra nhiều layer  và sắp xếp lại thành 1 đoạn dài và đặt nó ở vị trí như thế này:

tao-hieu-ung-canh-dem-bang-photoshop-hinh22

Bước 13: Dùng công cụ pen tool chọn vùng và tô màu đen với Opacity 20% cho nó tối 1 chút để tạo bóng đổ:

tao-hieu-ung-canh-dem-bang-photoshop-hinh23

tao-hieu-ung-canh-dem-bang-photoshop-hinh24

tao-hieu-ung-canh-dem-bang-photoshop-hinh25

Bước 14: Mở hình “bầu trời” ra. Chỉnh các thông số Levels và Curves, đặt tên cho layer này là “bầu trời”. Sau đó, tạo 1 layer mới đặt tên là “bầu trời 2”, tô màu đen cho layer này. Tạo Clipping Mask bằng cách nhấn giữ Alt + click chuột trên đường line của layer “bầu trời” và “bầu trời 2”. Chỉnh layer “bầu trời 2” (Opacity: 80% ; Fill: 75%). Xem hình:

tao-hieu-ung-canh-dem-bang-photoshop-hinh26

tao-hieu-ung-canh-dem-bang-photoshop-hinh27

tao-hieu-ung-canh-dem-bang-photoshop-hinh28

tao-hieu-ung-canh-dem-bang-photoshop-hinh29

Bước 15: Mở hình “mặt trăng” ra, xóa bỏ vùng màu đen, chỉ giữ lại mặt trăng thôi. Sau đó, đặt nó vào vị trí như hình và đổi tên layer thành “mặt trăng”:

tao-hieu-ung-canh-dem-bang-photoshop-hinh30

Bước 16: Kế tiếp, bằng photoshop ta tạo hiệu ứng ánh sáng ở vùng trời lân cận mặt trăng. Đứng ở layer “bầu trời”, dùng công cụ Polygonal Lasso Tool chọn vùng như trong hình, nhấn Ctr+J để nhân đôi vùng chọn, đặt tên layer là “vùng trời sáng”:

tao-hieu-ung-canh-dem-bang-photoshop-hinh31

–         Sau đó, vào menu Select >> Modify >> Expand… Hiển thị bảng thông báo, điền Expand by: 10 px.

tao-hieu-ung-canh-dem-bang-photoshop-hinh32

–         Tiếp theo, dùng Brush Tool với dùng dạng cọ soft brush (Opacity: 60% ; Flow: 65%; Color: black) tô mép ngoài vùng chọn cho nó tối 1 chút, trùng với màu nền của bầu trời.

tao-hieu-ung-canh-dem-bang-photoshop-hinh33

–         Đứng trên layer “vùng trời sáng”, chọn (Blend mode: Lighter Color, Opacity: 80%; Fill: 90%). Xem hình:

tao-hieu-ung-canh-dem-bang-photoshop-hinh34

Xem phần 1: Tạo hiệu ứng cảnh đêm với photoshop – Phần 1

Xem phần 3: Tạo hiệu ứng cảnh đêm với photoshop – Phần 3

3 comments

Leave a Reply to tuannb Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *