Vẽ webcam bằng photoshop – Phần 1

Hôm nay, với các công cụ cơ bản Ellipse Tool, Brush, Blending Option.. của chương trình adoble photoshop, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành vẽ 1 chiếc webcam. Bài này thực hiện rất dễ.

Ảnh hoàn tất:

ve wecam bang photoshop

– File photoshop đã hoàn tất (Lưu ý: góc chia sẻ dùng phiên bản adoble từ CS4 trở lên):  Download file

Hãy mở chương trình photoshop ra và bắt đầu nào!

Bước 1:

Tạo mới 1 document (Ctrl+N) với kích thước 600×500

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 1 - Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 1

– Bước 2:

Dùng Ellipse Tool vẽ 1 vòng tròn, tô màu đen #000000. Đặt tên là “Vòng tròn”.

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 2 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 2

– Bước 3:

Bây giờ chuyển màu cho nó nhé:  Trên layer “Vòng tròn”, click phải chọn Blending Options, check chọn Gradient Overlay, điền thông số như hình:

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 3 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 3

Kết quả vòng tròn sau khi chỉnh gradient overlay nè.

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 4 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 4

– Bước 4:

Tạo layer mới, đặt tên là “đốm sáng”, dùng Brush Tool và chọn bất kì cọ mềm (soft brush) nào với kích thước brush là 70px và vẽ một đốm sáng. Nhớ chọn màu trắng nha! Xem hình bên dưới:

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 5 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 5

Giảm opacity của layer mới xuống còn 50%.

 

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 6 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 6

– Bước 5:

Dùng Ellipse Tool vẽ một vòng tròn, tô màu #434343 và đặt tên cho layer đó là “Vòng tròn 2”.

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 7 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 7

Mở Blending Option và chọn Bevel and Emboss. Chỉnh thông số như hình:

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 8 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 8

Sau khi bevel and emboss, ta có kết quả sau:

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 9 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 9

– Bước 6:

Nhân đôi layer “Vòng tròn 2” và đặt tên cho layer mới đó là “Vòng tròn 3”, Vào menu Edit > Transform (Ctrl+T) để chỉnh kích thước “Vòng tròn 3” nhỏ hơn một chút.

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 10 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 10

Kết quả sau khi đổi kích thước vòng tròn 3:

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 11 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 11

– Bước 7:

Nhân đôi layer “Vòng tròn 3” và đặt tên cho layer mới đó là “Vòng tròn 4”, Vào menu Edit > Transform (Ctrl+T) để chỉnh kích thước “Vòng tròn 4” nhỏ hơn một chút.

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 12 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 12

Chọn Paint Bucket Tool (G), chọn màu đen #000000 cho Vòng tròn 4

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 13 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 13
Vẽ webcam bằng photoshop - hình 14 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 14

– Bước 8:

Dùng Ellipse Tool và vẽ một vòng tròn nhỏ, tô màu #212121.

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 15 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 15

Mở bảng Blending Options, chỉnh theo thứ tự các thuộc tính sau:

* Outer Glow

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 16 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 16

* Bevel and Emboss

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 17 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 17

Sau khi chỉnh Blending Options, kết quả như sau:

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 18 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 18

– Xem phần:  Vẽ webcam bằng photoshop – Phần 2

2 comments

Leave a Reply to Admin Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *