Vẽ webcam bằng photoshop – Phần 2

– Bước 9:

Tạo layer mới đặt tên vòng tròn 6, tiếp tục dùng Ellipse Tool vẽ một vòng tròn nhỏ và tô màu #f0d3f3.

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 19 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 19

– Bước 10:

Tạo layer mới, dùng Pen Tool và vẽ 1 đường path như hình bên dưới:

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 20 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 20

Sau đó, click phải chọn Make Selection

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 21– Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 21

Và tô màu trắng cho nó #ffffff, đặt tên là “Đường cong”. Nhấn Ctrl+D để hủy bỏ vùng chọn.

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 22– Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 22

Đặt layer “Đường cong” phía trên layer “Vòng tròn” và phía dưới layer “đốm sáng”.

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 23 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 23

Mở bảng Blending Option, check chọn Satin, chỉnh theo thông số sau:

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 24 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 24

Ta được kết quả như thế này.

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 25 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 25

Giảm opacity của layer “Đường cong” xuống còn 50%.

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 26 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 26

– Bước 11:

Tạo layer mới, chọn công cụ Polygonal Lasso Tool và vẽ một đường khép kín như hình dưới:

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 27 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 27

Chọn công cụ Gradient Tool (G) tô chuyển từ màu xám sang trong suốt như hình:

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 28 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 28
Vẽ webcam bằng photoshop - hình 29 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 29

Kết quả như sau:

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 30 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 30

– Bước 12:

Chọn công cụ Ellipse Tool vẽ một vòng tròn, tô màu #000000 và đặt nó ở dưới tất cả các layer mình tạo từ nãy đến giờ. Đặt tên cho layer đó là bottom of all the layers and name it layer “Giá đứng”.

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 31 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 31

– Bước 13:

Dùng Ellipse Tool vẽ một hình ellip, tô màu đen #000000 và đặt tên cho layer đó là “Đế”.

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 32 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 32

Vào menu Edit > Transform > Perspective, chỉnh kích thước cạnh trên của ellip “Đế” nhỏ lại một chút. Xem hình:

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 33 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 33
Vẽ webcam bằng photoshop - hình 34 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 34

– Bước 14:

Mở bảng Blending options và điều chỉnh các thuộc tính sau:

* Bevel and Emboss

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 35 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 35

* Color Overlay

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 36 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 36

Sau khi chỉnh thì được kết quả sau:

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 37 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 37

– Bước 15:

Nhân đôi layer “Đế” và mở bảng Blending Option để đổi thông số sau:

* Bevel and Emboss

Vẽ webcam bằng photoshop - hình 38 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 38
Vẽ webcam bằng photoshop - hình 39 – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – hình 39

– Bước 16:

Bước cuối cùng, ta chọn layer “Giá đứng” và tô màu xám #555454 cho nó.

*** Webcam đã hoàn tất:

Vẽ webcam bằng photoshop - ảnh hoàn tất – Photoshop
Vẽ webcam bằng photoshop – ảnh hoàn tất

– Xem phần 1: Vẽ webcam bằng photoshop – Phần 1

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *